Yazar - smmm

2018 Yılı Asgari Ücret

2018 Yılı Asgari Ücret

Asgari Ücret 2018 Yasal Kesintileri
(01.01.2018 – 31.12.2018)
Brüt Ücret 2.029,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 284,13 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 20,30 TL
Gelir Vergisi Matrahı 1.725,08 TL
Gelir Vergisi 258,76 TL
Damga Vergisi 15,40 TL
Kesintiler Toplamı 578,59 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 152,21 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 1.603,12 TL
Daha fazla oku...